H A P P Y   N E W   Y E A R   2 0 2 2

Thủy sản và nông nghiệp Việt Nam

In 2020, Vietnam's agricultural output is only worth about 27 trillion VND, creating jobs for about 17.5 million people working in the fields of agriculture, forestry, and fisheries. The important agricultural exports of Vietnam's agriculture are rice, coffee, cotton fiber, peanuts, rubber, sugar, and tea. Mainly unprocessed raw export. Aquaculture with vannamei shrimp farming, black tiger shrimp farming, and pangasius farming is a bright spot for Vietnam's agriculture and fisheries with a large area, high output and export value.

2020年,越南农业产值仅约27万亿越南盾,为农业、林业和法律领域的约1750万人创造了就业机会。 越南农业的重要农产品出口是大米、咖啡、棉纤维、花生、橡胶、糖和茶叶。 主要是未加工的原料出口。 以南美白对虾养殖、黑虎虾养殖、巴沙鱼养殖为主的水产养殖面积大、产量高、出口额高,是越南农业和富国的一大亮点。

Năm 2020, sản lượng nông nghiệp Việt Nam chỉ đạt giá trị khoảng 27 nghìn tỷ đồng, tạo ra khoảng 17.5 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, và thuỷ sản. Những nông sản quan trọng trong xuất khẩu của nông nghiệp Việt Nam là gạo, cà phê, sợi bông, đậu phộng, cao su, đường, và trà. Chủ yếu là xuất khẩu thô chưa qua sơ chế. Thủy sản với ngành nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi tôm sú, nuôi cá tra là điểm sáng cho nông nghiệp thủy sản Việt Nam với diện tích lớn, sản lượng và giá trị xuất khẩu cao.

THÔNG TIN CẦN BIẾT

- Luật thủy sản

- Luật lao động

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: vietlinhsaigon
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]